Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fravær og sygdom

Hvis barnet er syg eller holder en fridag gives besked herom til børnehaven via "MinInstitution" fra enten PC eller App.

Hvis jeres barn bliver sygt mens det er i Børnehuset, ringer vi til jer. Husk derfor, at der altid skal stå de rigtige telefonnumre på barnets stamkort, både til hjem og arbejdsplads.

Syge og smittebærende børn må ikke modtages i institutionen, og vi vil gerne have  besked om sygdommens art, så de øvrige forældre kan orienteres.

"Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning". Citat fra Sundhedsstyrelsens regler.

På følgende link vises en oversigt over de mest almindelige smitsomme sygdomme blandt børn: Smitsomme sygdomme.

Ikast-Brande Kommune har lavet en vejledning om medicingivning i daginstitutioner, som kan læses via dette link: Medicin.

Da lus er et jævnligt tilbagevendende problem, har børnehaven en lusepolitik, som kan læses her.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk