Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omsorgspolitik

I Ejstrupholm Børnehave arbejder vi for et sundt og trygt arbejdsmiljø, hvor trivsel og sikkerhed er højt prioriteret. Arbejdsmiljøgruppen (Leder+AMR+TR) har udarbejdet denne politik med rammer for dialogen og for trivslen da vi ønsker at skabe forståelse for og indsigt i, hvordan vi håndterer fravær og for at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø.

Det er lederens overordnede ansvar i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten, at arbejdsforholdene rettes op, hvis de fysiske og psykiske rammer er årsag til sygefravær eller dårligt arbejdsklima.

Hver enkelt medarbejder er medansvarlig for, at ovennævnte overholdes. Den enkelte medarbejder er også selv ansvarlig for at vurdere om han/ hun er syg så arbejdet ikke kan passes og bliver nødt til at gå hjem.

Som kollega i Ejstrupholm Børnehave er det dog vigtigt, at alle er opmærksomme på hinandens trivsel i hverdagen. Dvs. at leder og personale skal være lyttende og parate til at handle på det aktuelle.

Det prioriteres derfor højt, at kommunikationen er anerkendende, - at vi har en positiv omgangstone. Det betyder at det er vigtigt at vi snakker med hinanden, ikke om hinanden. Det er vigtigt at der ikke snakkes i krogene, gå til din kollega eller til ledelsen hvis der er noget du har brug for at få uddybet.

Det er vigtigt at vi tager vare på hinanden, viser omsorg og forståelse. Vi tror på at dette kan være med til at minimere vores fravær og få færre pressede situationer. Ved sygdom i institutionen prøver man at opretholde den gode stemning og tage dagen med oprejst pande og ikke påvirke resten af personalegruppen i negativ retning. Din indstilling og tilgang til hvordan opgaven løses er rigtig vigtig. Husk på at smil, humor og en god tone er med til at gøre en stor forskel for, hvordan dagen forløber.

Gør brug af vores samarbejde og det at vi er et stort hus der kan hjælpe hinanden. Alle må tage ansvar for at melde ud, hvordan man har det og trives. Det er børnehavens ledelse, der udstikker de overordnede retningslinier for børnehavens dagligdag, men det er den samlede personalegruppe, som får tingene til at fungere i praksis. Og husk i hverdagen, at vi er hinandens forudsætninger, - din måde at handle på har betydning for din kollega.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk