Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdigrundlag

Børnehusets værdigrundlag er det fælles grundlag vi som personale har for vores pædagogiske praksis. Vi vægter at barndommen har værdi i sig selv. Barnets leg, egne aktiviteter og påfund sammen med en målrettet pædagogisk praksis, skaber de bedste forudsætninger for barnets udvikling, trivsel og læring.

Børnehusets værdigrundlag er resultat af arbejdet med Potentiale Profilen, som hele institutionen har som indsatsområde i 2018 og 2019. Både børn, forældre og personale har givet input til, hvilke værdier vi gerne vil kendes på, og værdierne er synlige i alle 3 afdelinger af børnehuset.

Børnehusets værdigrundlag er det fælles grundlag vi som personale har for vores pædagogiske praksis. Dagligdagen kendetegnes på omsorg, fællesskab og respekt. Vi vægter at barndommen har værdi i sig selv. Barnets leg, egne aktiviteter og påfund sammen med en målrettet pædagogisk praksis, skaber de bedste forudsætninger for barnets udvikling, trivsel og læring i Ejstrupholm Børnehus.

Værdiordene udmøntes i praksis ved 4 positivt ladede regler, hvor alle værdierne vil være i fokus.

Værdier


Omsorg 

Omsorg er en forudsætning for at skabe tryghed og trivsel. Alle har brug for omsorg i forhold til basale behov, men omsorg bidrager også til udvikling af selvstændighed og samhørighed, mestring og mening.

Det betyder for os at:

 • Vi har fokus på nærvær, trivsel og empati.
 • Vi har opmærksomhed på umiddelbare behov som mad, søvn, beskyttelse, trøst m.m.
 • Vi lader børnene mærke at vi er der og at vi holder af dem.
 • Vi vægter at have plads til humor og smil.
 • Vi fremmer arbejdsglæden ved at vi har en positiv indstilling og tilgang til opgaveløsning.

Fællesskab

Fællesskabet er rammen for dannelse og udvikling. Fællesskabet medvirker til at skabe sammenhold og derved samhørighed som grobund for den enkeltes trivsel og robusthed.

Det betyder for os at:

 • Alle føler sig velkomne og imødekommet, når de træder ind i huset.
 • Vi støtter børnene i at skabe gode relationer til hinanden.
 • Alle bliver anerkendt som ligeværdige.
 • Forskellighed og mangfoldighed opleves betydningsfulde for fællesskabet.
 • Vi anerkender at være hinandens forudsætninger med det ansvar og medansvar der følger.

Respekt.

Respekt er at værdsætte hinanden for at være den vi er. Vi værdsætter det enkelte individs forskelligheder ved at være gode rollemodeller, som er omsorgsfulde, indlevende og nærværende.

Det betyder for os at:

 • Vi anerkender den enkelte ved at vi ser, lytter til og drager omsorg for hinanden.
 • Vi hilser på alle med venlighed og smil, når vi mødes.
 • Vi har en positiv omgangstone, som viser sig ved en anerkendende og troværdig kommunikation.
 • Vi møder børn og voksne åbent, vi er rummelige og vi accepterer andres måder at se tingene på.
 • Vi udviser ansvarlighed overfor hinanden og omgivelserne.
Regler på Lærkevej Regler på Vestergade
Stop-reglen Stop-reglen
Hjælp hinanden Hjælp hinanden
Vente på tur Tal pænt
Prøv selv Prøv selv

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk