Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalets rolle

Ansvaret for barnets læring påhviler det pædagogiske personale som ved, hvad barnet har behov og interesse for. Det er vigtigt at skabe et miljø præget af relationer, omsorg og tryghed som grundlag for al videre udvikling.

Ansvaret for barnets læring påhviler det pædagogiske personale. Det er vigtigt at skabe et miljø præget af relationer, omsorg og tryghed som grundlag for al videre udvikling.

Personalets opgave er at samarbejde med forældrene, så tiltag omkring deres barn bliver en fælles opgave. Personalet skal være nærværende og fokuseret sammen med børnene. De skal være fagligt velfunderede og gå foran som gode rollemodeller.

Personalet skal inddrage børnene i daglige gøremål, samt være opmærksomme på at følge børnenes initiativer og være medudvikler af disse. Vi skal støtte børnene i at blive selvhjulpne og gennem leg styrke deres selvværdsfølelse.

 

 


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk