Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdier og læringsmiljø

I Ejstrupholm Børnehus vægter vi legen højt i børnenes hverdag, idet legen er af grundlæggende betydning for barnets generelle udvikling.

Ved at lege og være optaget af en ting prøver det legende barn at skabe sin egen udgave af tilværelsen og at forstå den. Vi skaber gode læringsmiljøer ved at støtte, lede og udfordre børnene i dagligdagen. Vi sikrer inklusion ved at møde børnene ud fra de forskellige forudsætninger de har, og ved at give børnene mulighed for at være aktive deltagere i differentierede fællesskaber.

De fysiske, psykiske og æstetiske rammer danner grobund for et godt læringsmiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Vores rum og rammer er indrettet efter hvilke aktiviteter der er mulige, ønskede og tilladte, dvs. at der er områder hvor børnene kan fordybe sig i lege, værksted til udvikling af kreative evner, områder hvor konstruktionslege udvikles, områder hvor de motoriske kompetencer udfordres, både inde og ude. Jævnligt undersøger vi om rum og rammer anvendes efter hensigten eller om der er behov for justeringer.

Vi er opmærksomme på, at der er forskellige læringsstile. Vi støtter børnene i netop deres læringsstil, så de dermed får den optimale læring. Vi ser læring som en proces, hvor børnene tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer de gør sig.

 


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk