Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samtykke

Vi bruger ofte digitale billeder og video fra hverdagen, som viser aktiviteter i børnehuset. De kan ses som opslag i huset, på vores digitale fotorammer og på hjemmesiden. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra vores hverdag og viser omverdenen hvordan vi arbejder. Billeder og video er en god måde at delagtiggøre børn, forældre, kollegaer og andre i dagtilbuddets hverdag.

Offentliggørelse af billeder
Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder - situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).

Situationsbilleder
Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Et billede af f.eks. legende børn på legepladsen eller af børn i gang med en pædagogisk aktivitet, hvor ikke det enkelte barn men aktiviteten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede.

Børnehuset offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Portrætbilleder
Vi offentliggør ikke portrætbilleder af personer, uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse. Det samme gør sig gældende, når der er tale om portrætbilleder af flere personer eksempelvis et gruppebillede.

Samtykkeerklæring.
Når der er tale om billeder af børn under 15 år, er det forældrene, der skal give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder af barnet. En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte institutionen. Når et barn begynder i Ejstrupholm Børnehus, vil forældrene blive bedt om at udfylde institutionens samtykkeerklaring.

Her kan du læse vores samtykkeerklæring.

Her kan du læse Ikast-Brande kommunes retningslinjer for brug af foto og video.

Her kan du læse Datatilsynets fulde vejledninger om offentliggørelse af person- og personaleoplysninger på deres hjemmeside. Klik her.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk