Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omsorgsplan

Børnehusets omsorgsplan er tænkt som et redskab for både personale og forældre når der sker ulykkelige hændelser i familier, som har tilknytning til børnehuset, den har til formål at sikre alle parter bedst mulig støtte igennem sorg / kriseforløbet.

Ved længerevarende sygdom hos barnet

Primærpædagog og leder informeres snarest muligt, og aftaler med forældrene hvordan der holdes kontakt til barnet.
Hele personalegruppen informeres.
Det aftales med barnets forældre hvordan de øvrige børn og forældre i Børnehuset informeres, og i hvor høj grad der kan holdes kontakt til børnene fra gruppen.

Ved dødsfald i barnets nærmeste familie (forældre eller søskende).

Leder og primærpædagog informeres snarest muligt, hvorefter resten af personalegruppen informeres.

Primærpædagog og leder kontakter familien for afklaring af, hvordan Børnehuset bedst kan støtte barnet.
Ved børnemøde gives information om dødsfaldet til alle Børnehusets børn og flaget hejses på halv stang.
Efter forudgående aftale med efterladte forældre informeres Børnehusets øvrige forældre via opslagstavlen og brev til hjemmet om dødsfaldet og om, hvordan børnene er blevet informeret.

Efterladte forældre gøres opmærksom på at det er vigtigt for barnet at være med i hele processen omkring dødsfaldet og begravelsen.     
Det aftales hvornår barnet kommer i børnehave igen, så primærpædagogen har mulighed for at vise barnet særlig omsorg og støtte.

Der søges information om, hvornår begravelsen finder sted, og repræsentanter fra Børnehuset deltager ved begravelsen.
Efter begravelsen holder primærpædagogen kontakt til efterladte og er særlig opmærksom på barnet og dets reaktioner.

Barnet gives mulighed for at fortælle om de ting det har oplevet med afdøde, se billeder og i det hele taget tale om savnet. Der læses bøger om emnet og barnets gruppe besøger gravstedet. 

Ved skilsmisse:

Forældre opfordres til tidligst muligt at informere primærpædagogen om skilsmissen.

Vi har udarbejdet en pjece om, hvordan vi i Børnehuset forholder os, hvis et barns forældre skal skilles. Den giver også anvisninger på, hvordan man som forældre med fordel kan agere overfor sit barn, når en skilsmisse er forestående.

Primærpædagogen og evt. leder aftaler hurtigst muligt et møde med forældrene. 

På mødet afklares aftaler om:

  • Barnets bopæl
  • Forældremyndighed
  • Samkvemsret


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk