Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

K-møde

I et barns tid i vuggestue og børnehave kan der opstå vanskeligheder af den ene eller den anden slags. Det kan være talevanskeligheder, problemer med kammeraterne, dårlig generel trivsel, særlige behov eller andet. Vi arbejder altid sammen med Jer forældre om at hjælpe børnene til den bedst mulige udvikling, men nogle gange kan det være nødvendigt og godt med hjælp udefra.

Blandt vores samarbejdspartnere er Støtte-AKT-Obs afdelingen, som er en del af Ikast Brande kommune. (AKT står for Adfærd, kontakt og trivsel, Obs for observation)

Når vi i børnehaven eller I som forældre har brug for hjælp og vejledning, har vi mulighed for at indkalde til et K-møde. Mødedeltagerne er altid forældrene, og så vidt muligt den eller de fra Børnehuset der har det største kendskab til barnet. Oftest deltager ressourcepædagogen eller lederen også.

Derudover deltager vores pædagogiske vejleder Birgitte Nicolaisen og evt. psykolog Mie Refsgaard og talepædagog Karina Vorret. Deltagerkredsen er afhængig af de udfordringer vi skal drøfte.

I skal som forældre altid skrive under på mødeindkaldelsen inden vi sender den videre, og alt hvad der bliver videregivet om Jeres barn bliver I informeret om og siger god for først.

Til k-mødet fremlægger både forældre og børnehaven deres synspunkter omkring barnet, og vi taler sammen om hvilke muligheder vi har for at hjælpe barnet. Ved mødet udfyldes et aftaleskema, hvor der står, hvad vi har aftalt, og hvem der er ansvarlige for at følge op på tiltagene. Dette skema sendes til forældrene, samt til Støtte-Akt-Obs, som så kan tage de videre skridt hvis det ligger i aftalen.

I kan her læse mere om Støtte-Akt-Obs afdelingen.

Her kan I læse om hvad et K-møde er.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk