Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældresamtaler

Udover den daglige kontakt, inviterer vi til mere formelle samtaler i børnehuset. Forældre kan selv tage kontakt, hvis der udover dette ønskes yderligere samtaler.

Forældresamtaler

Forældresamtaler afholdes som udgangspunkt 3 gange medens barnet går i hos os.  1 gang i vuggestuen efter ca. 3 måneder fra barnet er begyndt. I børnehaven afholdes 2 samtaler.  Første samtale 3-4 måneder efter barnets er begyndt i børnehave, den sidste samtale inden skolestart.

Vi vil gerne på den halve time der er til rådighed, sammenligne indtryk af barnets trivsel og diskutere barnets hverdag i institutionen, hvorved der skabes helhed i barnets liv. 

Hvis I får behov for yderligere samtaler, er I meget velkomne til at kontakte personalet, så vi kan finde et tidspunkt til dette. Personalet vil også henvende sig til jer, hvis de ønsker ydeligere samtaler med jer.

Målet med samtalerne er at styrke vores samarbejde omkring barnets behov og udvikling. Samtalen skal føre frem til en fælles forståelse for barnet og realistiske forventninger til hinanden, således at vi i fællesskab kan støtte barnet bedst muligt. Ligeledes kan samtalen indeholde andre emner, som kan have relation til barnets ophold i børnehaven. Samtalen foregår i en åben og afslappet atmosfære imellem forældre og personale.


Forældremøder


Vi afholder et forældremøde en gang årligt, hvor forskellige emner tages op, enten i form af et foredrag om aktuelle emner, eller ved debat i grupper. Emnerne kan eksempelvis omhandle Børnehusets hverdag og børns udvikling og trivsel.


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk