Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Førskolegrupper

Det sidste år inden barnet skal begynde at gå i skole, deltager barnet en formiddag om ugen i en førskolegruppe. De fysiske rammer for afvikling af klub kan være både i institutionen samt ude af huset.

Rullende skolestart.

Ejstrupholm skole har rullende skolestart, hvilket betyder at barnet som udgangspunkt skal starte i skole i kvartalet efter barnet er fyldt 6 år. Der er pt. skolestart til september, december og april. Dette kan dog ændre sig alt efter børnetal og skolens ønsker.

Når en gruppe børn begynder at gå i skole, vil en gruppe børn tilsvarende førskolegruppen. På den måde har alle børn et år i klubben inden de starter i skole.


Formålet med Førskolegrupperne.

Formålet er at arbejde med alle aspekter af det at blive skoleparat.
Vores mål er; at ruste jeres barn til det kommende "nye liv" i børnehaveklassen.
Målene tager udgangspunkt i både vore egne og skolernes målsætning for skolestart.


Indholdet i Førskolegruppen er bl.a:

Personlige kompetencer
Vise initiativ og selvstændighed.
Være selvhjulpen omkring påklædning, toiletbesøg og konfliktløsning.
Lære at være i centrum og ikke i centrum.
Have gå på mod.
Arbejde koncentreret i længere perioder.

Sociale kompetencer
Være en god ven og hjælpe hinanden.
Give plads til andre.
Udsætte egne behov og efterleve fællesskabets interesser.
Tage ansvar for og vise andre respekt.
Lære om forskelligheder.

Sprog
Forstå en kollektiv besked.
Kommunikere via sprog og kropssprog
Sige noget i en større gruppe
Forståelse for tal, bogstaver, former & farver

Trafiksikkerhed
Teori og praksis om trafik. Gå og cykelture i trafikerede områder. Regler i trafikken

Krop og bevægelse
Mestre grovmotorik: (Gå længere ture, hoppe, hinke)
Mestre finmotorik: (holde på blyant, skrive enkelte ord, tegne og klippe)

 


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk