Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bestyrelsen

Børnehusets bestyrelse er bindeled mellem forældrene og børnehavens personale.Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt institutionslederen.

Bestyrelsens medlemmer:

Funktion Navn Tlf nr. Email
Formand Tanja Jensen
28906728
tanja.jensen89@gmail.com
Næstformand Maria Vej Ø. Hald 22921123 maria_v_n@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Karina Jensen 22262578 newzeaka@surfmail.dk
Bestyrelsesmedlem Christina Mielec 25210779 christinamielec@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Mia B. Olsen 51536838 mia@o-data.dk
Medarb.rep Marianne Andersen 29259717 peterbof@hotmail.com
Medarb.rep Elin Pedersen 30425039 enghave@mvb.net
Leder Marianne Nielsen    

 Bestyrelsen 18/19

Bestyrelsens opgaver:

  • Inddrages ved udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
  • Udarbejder principper for forældresamarbejde
  • Udarbejder principper for børnehavens virksomhed
  • Udarbejder principper for anvendelse af det årlige rammebeløb
  • Afgiver høringssvar til kommunalpolitikere
  • Udfører praktiske opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer


Ejstrupholm Børnehus
Vestergade 59A  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5750
Lærkevej 10  -  7361 Ejstrupholm  -  Tlf: 9960 5740
E-mail: ejstrupholmbornehus@ikast-brande.dk